bg

Контакти 

Адрес

България
град Русе, област Русе,
п.код 7000, 
ул. "Духовно възраждане" № 11, 
входа откъм ул. "Баба Тонка"

Телефон

Лица за контакти: 
адв. Станислав Радев
адв. Мариета Красналиева
За контакт с нас, моля попълнете приложения по-долу формуляр: